Watch The Flame's Daughter Season 1 Full Series Streaming

  Free Download The Flame's Daughter Season 1 720p 6,647 Kb/s
  HD - The Flame's Daughter Season 1 HD 4,184 Kb/s
  The Flame's Daughter Season 1 Full Full HD 7,993 Kb/s
The Flame's Daughter Season 1
5.7/10 by 14 users
Title:The Flame's Daughter
Genre: Drama
Air Date: 2018-03-01
Season Number: 1
Total Episodes: 52
Overview: The story of Ruge and Zhang Feng whose lives are interchanged after they are switched at birth. They meet and fall in love but their relationship takes a tragic turn due to the machinations of a man hell-bent on revenge.
Stars: Dilraba Dilmurat (Lie Ru Ge), Vic Chou (Yin Xue), Vin Zhang (Zhan Feng), Liu Rui Lin (Yu Zi Han), Lai Yi (An Ye Luo), Gong Beibi (An Ye Jue), Dai Si (Dao Lie Xiang), Ryan Zhang (Lei Jing Hong), Li Dong Heng (Zhong Li Wu Lei), Yuan Yu Xuan (Die Yi), Wang Renjun (Prince Jing Xian)

All Episodes on season 1

Episode 1

Episode 1 : Episode 1

March 01, 2018
Episode 2

Episode 2 : Episode 2

March 01, 2018
Episode 3

Episode 3 : Episode 3

March 02, 2018
Episode 4

Episode 4 : Episode 4

March 03, 2018
Episode 5

Episode 5 : Episode 5

March 04, 2018
Episode 6

Episode 6 : Episode 6

March 05, 2018
Episode 7

Episode 7 : Episode 7

March 06, 2018
Episode 8

Episode 8 : Episode 8

March 07, 2018
Episode 9

Episode 9 : Episode 9

March 08, 2018
Episode 10

Episode 10 : Episode 10

March 09, 2018
Episode 11

Episode 11 : Episode 11

March 10, 2018
Episode 12

Episode 12 : Episode 12

March 11, 2018
Episode 13

Episode 13 : Episode 13

March 12, 2018
Episode 14

Episode 14 : Episode 14

March 13, 2018
Episode 15

Episode 15 : Episode 15

March 14, 2018
Episode 16

Episode 16 : Episode 16

March 15, 2018
Episode 17

Episode 17 : Episode 17

March 16, 2018
Episode 18

Episode 18 : Episode 18

March 17, 2018
Episode 19

Episode 19 : Episode 19

March 18, 2018
Episode 20

Episode 20 : Episode 20

March 19, 2018
Episode 21

Episode 21 : Episode 21

March 20, 2018
Episode 22

Episode 22 : Episode 22

March 21, 2018
Episode 23

Episode 23 : Episode 23

March 22, 2018
Episode 24

Episode 24 : Episode 24

March 23, 2018
Episode 25

Episode 25 : Episode 25

March 24, 2018
Episode 26

Episode 26 : Episode 26

March 25, 2018
Episode 27

Episode 27 : Episode 27

March 26, 2018
Episode 28

Episode 28 : Episode 28

March 27, 2018
Episode 29

Episode 29 : Episode 29

March 28, 2018
Episode 30

Episode 30 : Episode 30

March 29, 2018
Episode 31

Episode 31 : Episode 31

March 30, 2018
Episode 32

Episode 32 : Episode 32

March 31, 2018
Episode 33

Episode 33 : Episode 33

April 01, 2018
Episode 34

Episode 34 : Episode 34

April 02, 2018
Episode 35

Episode 35 : Episode 35

April 03, 2018
Episode 36

Episode 36 : Episode 36

April 04, 2018
Episode 37

Episode 37 : Episode 37

April 05, 2018
Episode 38

Episode 38 : Episode 38

April 06, 2018
Episode 39

Episode 39 : Episode 39

April 07, 2018
Episode 40

Episode 40 : Episode 40

April 08, 2018
Episode 41

Episode 41 : Episode 41

April 09, 2018
Episode 42

Episode 42 : Episode 42

April 10, 2018
Episode 43

Episode 43 : Episode 43

April 11, 2018
Episode 44

Episode 44 : Episode 44

April 12, 2018
Episode 45

Episode 45 : Episode 45

April 13, 2018
Episode 46

Episode 46 : Episode 46

April 14, 2018
Episode 47

Episode 47 : Episode 47

April 15, 2018
Episode 48

Episode 48 : Episode 48

April 16, 2018
Episode 49

Episode 49 : Episode 49

April 17, 2018
Episode 50

Episode 50 : Episode 50

April 18, 2018
Episode 51

Episode 51 : Episode 51

April 19, 2018
Episode 52

Episode 52 : Episode 52

April 20, 2018